** W E B A R C H I E F   Quip,   niet updated **   noodzakelijk vanwege de knullige website www.amsterdam.nl     ** naar Quip's home **

www.amsterdam.nl inhoud zoeken mail
Amsterdam.nl
|
Gemeentebestuur
|
Burgemeester en wethouders


Zie ook:Samenstelling gemeenteraad

Hoe werkt het gemeentebestuur

Raadsleden privé

College van burgemeester en wethouders

Het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, ook wel het 'college van burgemeester en wethouders' (en nog korter 'het college'), bestaat uit de burgemeester en acht wethouders. Het aantal wethouders kan per raadsperiode verschillen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam zijn ieder verantwoordelijk voor een aantal bestuurlijke taken.

Wanneer u een e-mail stuurt naar een wethouder of de burgemeester,
vergeet dan niet om in het bericht zowel uw e-mailadres als uw postadres te vermelden.
Zo kunt u altijd een antwoord ontvangen.

 


Schelto Patijn

Burgemeester
mr. S. (Schelto) Patijn
s.patijn@amsterdam.nl
Portefeuille:
Algemeen Bestuur en Juridische Zaken
Politie
Communicatie
Brandweer
Internationale Contacten
4 + 5 Mei-comité
De burgemeester is ook voorzitter van het ROAJaap van der Aa

Wethouder
Drs. J.H. (Jaap) van der Aa (PvdA)
j.vanderaa@amsterdam.nl
Portefeuille:
Onderwijs
Jeugdzaken
Diversiteitsbeleid (waaronder Minderhedenbeleid, Homo- en vrouwenemancipatie, Nieuwkomers)
Grote Stedenbeleid
Bestuurlijk Stelsel
Wethouder Van der Aa is ook loco-burgemeester

^

Geert Dales

Wethouder
Geert Dales (VVD)
g.dales@amsterdam.nl
Portefeuille:
Financiën
Beheer Binnenwater
Personeel en Organisatie
Facilitaire Bedrijven
Sport
Havens
Luchthavenaangelegenheden

^

Frank Kohler

Wethouder
F. (Frank) Köhler (GroenLinks)
f.kohler@amsterdam.nl
Portefeuille:
Verkeer en Vervoer
Infrastructuur
Sociale Zaken
Wethouder Köhler is ook kandidaat-lid voor het Dagelijks Bestuur van het ROA

^

Saskia Bruines

Wethouder
drs. S. (Saskia) Bruines (D66)
s.bruines@amsterdam.nl
Portefeuille:
Telecommunicatie
Cultuur
Lokale Media

^

Guusje ter Horst

Wethouder
dr. G. (Guusje) ter Horst (PvdA)
g.terhorst@amsterdam.nl
Portefeuille:
Zorg
Nutsbedrijven (waaronder GVB)
Monumentenzorg
Verkeer en Parkeren, Openbare ruimte Binnenstad

^

Pauline Krikke

Wethouder
P.C. (Pauline) Krikke (VVD)
p.krikke@amsterdam.nl
Portefeuille:
Economische Zaken
Werkgelegenheid
Bouwen, Wonen, Economie Binnenstad
Wethouder Krikke is ook kandidaat-lid voor het Dagelijks Bestuur van het ROA

^

Ruud Grondel

Wethouder
R.P. (Ruud) Grondel (GroenLinks)
r.grondel@amsterdam.nl
Portefeuille:
Milieu
Openbare Ruimte (waaronder Groen, Stadstoezicht en Recreatie)
Middelen en Welzijn Binnenstad
Voorzitter Bestuurlijk Team Sociaal Structuurplan

^

Duco Stadig

Wethouder
Drs. D.B. (Duco) Stadig (PvdA)
d.stadig@amsterdam.nl
Portefeuille:
Grondzaken
Ruimtelijke Ordening
Volkshuisvesting
Stadsvernieuwing

^

Erik Gerritsen

Gemeentesecretaris
Dhr. drs. E. (Erik) Gerritsen
gemeentesecretaris@amsterdam.nl
^

-
© gemeente Amsterdam - 25-09-2000