Quip van Winkel's . . Vrijmarkt

 

 

on Queens Day       30-04-2001       op Koninginnedag

One day a year everybody in the Netherlands is allowed to sell his/her stuff on the street, something what Americans call garage sale and what they can do whenever they feel like. We call it the vrijmarkt (free market) and together with the enjoyment to make profit it has been a tradition for many years and it is hold on koninginnedag (queens day) on April 30th, the birthday of queen Juliana and also the enthronement of queen Beatrix. Queens day is since 1980 an official national holiday.
 

Eén dag per jaar mag iedereen in Nederland zijn/haar oude/nieuwe spullen op straat verkopen. Iets wat Amerikanen zoveel keren doen als ze zin in hebben en het dan ook passend garage-sale noemen. Bij ons is het vrijmarkt en samen met het vermaak om het gewin is dit al een jarenlange traditie, gehouden op 30 april, op de verjaardag van koningin Juliana en tevens de kroning van koningin Beatrix. Koninginnedag is sinds 1980 een officiële nationale feestdag.

The last couple of years, however, this vrijmarkt phenomenon has been driven out of the Innercity by the horeca together with the all-tolerance policy of the city of Amsterdam. It has become a partytime for visitors only interested in booze, acting as dumb as can be, who think it is important every so often to scream their lungs out just for the hell of it. This is the opportunity for our provincials and immature students to show off their worst in a way they even never dare to dréam of in their own hometown.
 

De laatste paar jaren echter is het fenomeen vrijmarkt de Binnenstad uitgedreven door de horeca, samen met een all-tolerance beleid van de Gemeente Amsterdam. Nu is het dan ook verworden tot een zuipende, lallende en onnozel grijnzende menigte die zich geroepen voelt om regelmatig te luidkelen. Dé gelegenheid voor provincialen en studentikozen om flink de beest te gaan uithangen en in een mate waarvan in het ouderlijk huis nog niet eens gedróómd zou durven te worden.

Finding only themself and htheir beer important and being averse to any sense for historic and monumental values towards the innercity, many guests are going as frenzy and absurd as possible out of their mind. With House- and other deafening decibels, under the pretext : buck off. Everything goes now! Thé attraction is the Beer, tegether with an innercity which is extremely suitable because of its easy accessibility, the tolerance towards free parking on the most impossible spots, the aiming of being seen as extremely tolerant in everything. And of course for the many cafe's.
 

Enkel zichzelf en zijn bier belangrijk vindend en wars van enig gevoel voor historische en monumentale waarde van de binnenstad gaat menig bezoeker zo uit- en (vooral) onzinnig mogelijk uit zijn dak. Met House- en andere oorverdovende decibels, onder het mom van: niet lulle, nou moet alles kunne! Dé attraktie is het Bier, tesamen met een binnenstad die uitermate geschikt is vanwege haar goede bereikbaar, het oogluikend gratis toelaten van parkeren op de onmogelijkste plekken, haar extreem tolerant willen zijn en natuurlijk door de veelheid aan cafe's.

While the horeca makes huge and uncontrollable profits from the many beer stalls on the streets, just beside them long rows are waiting for the toilets and plaskruizen. They cost one guilden for every pee you make, as on the Lindengracht-Brouwersgracht. Also inside the cafe's peeing cost one guilden, even in the fancy Van Baerlestraat. A more clear gesture towards their own customers is not possible.

It is therefore somewhere understandable that many male drinkers urinating straight into the Amsterdam canals. However, their mostly total impudent attitude shows the mentality of the target group.

If theze citizens, dressed-up in orange, would show this type of behaviour as an action against the royal family, than it could be more understandable, but it is not.
 

Terwijl de horeca met haar vele biertaps op straat en trottoir vette en ongecontroleerde winsten maakt staan pal ernaast de wachtenden voor de rij toiletten en plaskruizen. Het gebruik ervan kost een piek en dat voor elke plas weer, zoals op de Lindengracht-Brouwersgracht. Ook binnen is het een piek voor een pis, zelfs tot in de Van Baerlestraat. Een duidelijker gebaar naar haar eigen klanten is niet mogelijk.

Dat de vele mannelijke drinkers rechtstreeks in de grachten gaan pissen, is dus ergens wel begrijpelijk, hoewel door de vaak totale onbeschaamdheid ervan toch de mentaliteit van de doelgroep typerend.

Indien het gedrag van de in oranje uitgedoste onderdanen een aktie zou zijn tegen de monarchie, dan was het nog wel te begrijpen.

It is the Amsterdam city government who handles out permits for selling beer and thoer alcohol on the streets, for amplified music, for stages. The city council is further on responsible (or at least it should feel itself that way) for observing and controlling these (and other) rules on maintaining order. Thisd means she is also responsible for all the activities held in all of the Amsterdam Public Spaces.

This same city council has the power to give only permits for selling alcoholfree beer and wine in the Innercity on that day of festivities meant for all people.

Or has the City Council the intention only to attract visitors to the Innercity in the age group of teens and twenties, to ply them with liquor and let them, drunk and vomiting, determine the atmosphere in our historical Innercity which populated just a couple years ago pleasant and well-worth vrijmarkten and festivities for all ages?

 

Het is het Gemeentebestuur van Amsterdam dat vergunningen afgeeft voor het tappen van bier op straat, voor versterkte muziek, voor podia. Het bestuur is verder verantwoordelijk (of behoort zich dat te voelen) voor controle en naleving van deze en andere orde-handhavende regels en zo ook voor alle aktiviteiten die zich afspelen in de Amsterdamse Openbare Ruimte.

Het is ook ditzelfde bestuur dat kan besluiten uitsluitend vergunningen af te geven voor de verkoop van alkoholvrij bier en wijn in de binnenstad op deze dag.

Of is het nou werkelijk de bedoeling uitsluitend binnenstad-bezoekers aan te trekken bestaande uit tieners en twintigers, deze dronken te voeren en zat en kotsend de sfeer te laten bepalen in een historische Binnenstad die een paar jaar geleden nog gezellige vrijmarkten en festiviteiten voor alle leeftijden bevolkte?

Therefore:

            Dear City Council

Stop this Partycenter of the Old City.
Please give the Innercity back the events geared to áll visitors, not only to partying teens and twens.
Ban all amplified music from the Innercity ánd enforce this.
Make use of the Devide and Rule technique.
Put beer- and party halls at Sloterdijk, Westelijk havengebied, Bijlmerstation and in all other city parts outside the Innerciry.
With the slogan Whole Amsterdam is from áll of us
Introduce an official refillable kings-mug hanging on a cord around the nek, with on that one day of the year in the Innercity a total ban on glass and alcohol.
As a creative expression there may be the inevetable artwork the longest pee gutter: urinating from the higher road onto the cars coming from underneath.
The always media-lusting Amsterdam Promotors (bad publicity is better as none) will love it.
 

Daarom:

            Geacht Stadsbestuur

Stop dit Partycentrum 'd Oude Stad.
Geef alstublieft de Binnenstad haar evenementen terug die voor álle bezoekers bedoeld zijn en niet gericht op enkel partying tieners en twintigers.
Ban alle versterkte muziek uit de Binnenstad én handhaaf dit.
Maak gebruik van de Verdeel en Heers techniek.
Zet bier- en partytenten bij Sloterdijk, Westelijk havengebied, Bijlmerstation en in alle andere stadsdelen.
Met als slogan Het héle Amsterdam is van ons állemaal.
Introduceer een officiële hervulbare konings-mok hangend aan een koord om de nek, met op die dag een totaal verbod aan glas en alcohol in de binnenstad.
Als creatieve uitspatting het onvermijdelijke kunstwerk de langste plasgoot: vanaf de hogergelegen weg urineren op onderlangskomende auto's.
Daar zullen de altijd media-geile (slechte publiciteit is beter als geen) Amsterdam Promotors mee in hun sas zijn.

 

 

 

back to                                     terug naar
AmsterDumb   

 

 

      top
Q

pLeaSe
Link, don't Steel
feel free to comment, but
don't shoot the messenger
copyright © 2001   quip@deds.nl
 
q  u  i  p    v  a  n    w  i  n  k  e  l