Quip van Winkel's . . Witfiets   31-10-02                  

 

 

In 1967 Luud Schimmelpennink of the Provo party is elected in the Amsterdam City Council. He presents immediately his first White Bicycle plan to the city council. Goal: about two thousand white bicycles driving around in the Amsterdam innercity. But without success.

In 1967 wordt Luud Schimmelpennink van de Provo partij gekozen in de Amsterdamse gemeenteraad. Hij presenteert meteen zijn eerste Witte Fietsen plan aan de raad. Doel: zo'n twee-duizend witte fietsen rondrijdend in de Amsterdame binnenstad. Echter zonder succes.

The Amsterdam GVB begins in September 1999, together with Luud Schimmelpennink, again on a White Bicycle-project. As a start with five unmanned depots and about 250 bicycles. It is not a bicycle-rental, but provides just transportation from one depot to the other, like the previous witkar. It has no lock and it is not allowed to leave it somewhere unattended.

In september 1999 start het Amsterdamse GVB samen met Luud Schimmelpennink een tweede Witte Fietsen project: te beginnen met 5 onbemande depots en in totaal 250 fietsen. Het is geen fietsverhuur, met gaat enkel van depot A naar depot B, net zoals bij de eerdere witkar. Er zit ook geen fietsslot op en hij mag niet onbeheerd worden achtergelaten.

Furthermore a number of part-time cars will be introduced at the depots, the socalled Depot-Kar.

Daarnaast zullen bij de depots enkele deeltijdauto's worden ge´ntroduceerd, de zogenoemde Depot-Kar.

 

 

witfiets

massieve banden
en met verlichting
storage without an end

witfietsen opslag

opslag zonder eind

massive tires
and lighting

witfiets

 

 

 

The design will be a metal pilar for the magnetic card (chipcard) and just beside it a bicycle-rack which will be vandal- and weather proof. The bicycle has massive tires and front and back lights. Everything must be solid and maintenance-free.

Gekozen is voor een zuil voor de betaalpas (chipkaart) en met een fietsen rek ernaast welke vandaal- en weersbestendig worden uitgevoerd. De fiets heeft massieve banden en verlichting. Het geheel moet degelijk en onderhoudsvrij zijn.


witfiets fiets vraagteken witfiets toeristen

The eventual aspiration is 45 depots and 750 bicycles,
spread out all over the Innercity, Pijp and Oud-West.
Costs: 25.000 per depot, in total two million guilders.

Het uiteindelijke streven is 45 depots en 750 fietsen,
verspreid over de Binnenstad, de Pijp en Oud-West.
Kosten: 25.000 per depot, in totaal 2 miljoen gulden.

 

 

 

witfietsklemmen alternative use

 

alternatief gebruik

depot

 

 

 

depot leidseplein Slowly
but surely
this project
is dismantled.

 

Langzaam
maar zeker
wordt dit projekt
geheel ontmanteld.

witfietsklemmen

 

 

 

Due to the not completely waterproof depots and the frequent disfunctioning of the electronics, problems with software and the necessary permits, corroding parkingforks, the rather heavy peddling and the instability (you must keep both hands on the steering wheel) of the bikes, another White Project bites the dust.

Door de niet geheel waterdichte depots met regelmatig uitvallende electronica, problemen met software en met de benodigde vergunningen, corroderende parkeervorken, het tamelijk zwaar trappen en de instabiliteit (je moet beide handen aan het stuur houden) van de fietsen doen ook dit Witte Project de das om.

 

 

The white bikes are still in use at some small cultural outing like the closing of the sugarbeet factory in Halfweg (just outside Amsterdam) on September 2002.

witfietsen

witfietsen in raam

De witfietsen worden nog wel gebruikt bij kleine culturele uitstapjes zoals bij de sluiting van de suikerbietenfabriek in Halfweg (net buiten Amsterdam) september 2002.

witfietsen

 

 

 

witfiets Halfweg


 

 

 

back to                                     terug naar
Witte Plannen   

 

 

 

      top
Q

pLeaSe
Link, don't Steel
feel free to comment, but
don't shoot the messenger
copyright © 2002   quip@deds.nl
 
q  u  i  p    v  a  n    w  i  n  k  e  l