Dutch / Dutch… / Dutchman / … Dutchman

Dutch

 • Dutch - (The Netherlands)
  – relating to, or associated with The Netherlands
  met betrekking hebbend op het Nederlands (#1, 3,4,6,8,9,10,11)
 • Dutch - (Ronald Reagan)
  – nickname of Ronald Reagan
  bijnaam van president Ronald Reagan (#Dutch)
 • dutch - (harden a quill)
  – to clean and harden a quill for use as a pen by plunging it into hot sand
  het schoonmaken en harden van een metalen pen door deze in heet zand te dompelen (#14, 4)
 • dutch - (placing of bets)
  – to miscalculate in placing (a series of bets) so as to expect to lose rather than to win
  zich misrekenen bij een aantal weddenschappen in de verwachting te verliezen ipv te winnen (#14)
 • dutch - (bet on each horse)
  – to bet on each horse in a race proportionately, so that any winner will return more than the total amount bet
  op elk paard evenredig wedden zodat wie er ook wint meer krijgt dan het totaal gewedde bedrag (#17)
 • dutch - (break a bank)
  – to break a bank
  aten springen (van de bank in een casino) (#8)
 • dutch - (ruin something)
  – to ruin something as a plan, to cause another to fall
  iets bewust ruineren, iemand verhinderen zijn taak goed uit te voeren (#17, 8)
 • dutch - (haircut)
  – a haircut with straight bangs across the front and the rest evenly cut on earlobe length, see also dutch bob, cut
  een kapsel met lange pony en de rest rondom geknipt op oorlel lengte, zie ook dutch bob, cut (#17)
 • dutch - (a wife)
  – a wife, esp. old dutch
  een vrouw, vooral oud-hollands (#3, 6,7,8)

Dutch…

 • Dutcher
  – a Dutchman, in earlier use a German
  Nederlander, in vroeger gebruik Duitser (#4)
 • dutching
  – the practice of sending substandard food for irradiation in the Netherlands or somewhere else where it is possible
  het verzenden van nog onder de norm voedsel voor bestraling naar Nederland of ergens anders waar dit mogelijk is (#2)
 • dutching
  – a process by which chocolate is treated with an alkalizing agent that modifies color and gives a more mild taste (source)
  bewerking van cacaopoeder met alkalische zouten zodat het een donkere kleur en een milde smaak geeft (bron)
 • dutchify
  – Hollandarisation, to make Dutch in quality or traits
  verhollandsen, iets met Hollandse kwaliteit of kenmerken maken (#11,14, 4,8)
 • Dutchkin
  – of Dutch or German kind of sort
  van het Nederlandse of Duitse soort (#4)
 • Dutchland
  – Germany. Devided in High and Low Dutchland, the latter is the Netherlands
  Duitsland. Verdeeld in High en Low Dutchland, de laatste is Nederland (#4)
 • Dutchly
  – like the Dutch
  zoals de Nederlanders (#4)
 • Dutchmen
  – plural of Dutchman
  meervoud voor Dutchman (#14)
 • Dutchwoman
  – a woman of Holland or the Netherlands
  een vrouw van Holland of Nederland (#4, 8,9,10,11)
 • Dutchy
  – Dutchman, Hollander, (sometimes) German
  Nederlander, soms ook Duitser (#11,14, 8,10)
 • Dutchy
  – like the Dutch
  zoals de NederlandersĀ  (#14)
 • Dutchier
  – comparative of Dutchy
  vergrotende trap van Dutchy (#14)
 • Dutchies
  – plural of Dutchy
  meervoud van Dutchy (#14)
 • Dutchiest
  – superlative of Dutchy
  overtreffende trap van Dutchy (#14)

Dutchman

 • Dutchman - (of the Netherlands)
  – a person of Dutch descent / native or national of the Netherlands
  iemand van Nederlandse afkomst of met de Nederlandse nationaliteit (#1, 3,6,8,9,10,11,14)
 • Dutchman - (of southern Africa)
  – a person of Dutch descent born in southern Africa
  iemand van Nederlandse afkomst geboren in Zuid Afrika(#14,6)
 • Dutchman - (seaman)
  – any North European seaman except a Finn
  iedere Noord Europese zeeman behalve een Fin (#15)
 • Dutchman - (ship)
  – a Dutch ship
  een Nederlands schip (#3, 4)
 • Dutchman - (drop of rain)
  – the ‘mark’ made by a drop of rain on still water
  de ‘markering’ die een waterdruppel op kalm water maakt (#16)
 • Dutchman - (defective work)
  – a way to hide or counteract defective work
  een manier om gebrekkig werk te verbergen of op te heffen (#4,14)
 • Dutchman - (prevent pinching)
  – short prop to prevent pinching during sawing
  korte stut om knellen tijdens zagen tegen te gaan (#14)
 • Dutchman - (keep logs from falling)
  – short prop to keep logs from falling from a load
  korte steun om te voorkomen dat boomstammen van een lading vallen (#14)
 • Dutchman - (strip of cloth)
  – strip of cloth in theater to hide crack between two scenery flats
  stuk doek in theater om de opening tussen twee achtergronden te verbergen(#14)
 • Dutchman - (piece of pipe)
  – piece of pipe as temporarily replacement in heating unit of ventilation system
  stuk pijp als tijdelijke oplossing in verwarmings of ventilatie systeem (#14)
 • Dutchman - (piece of quartz)
  – a piece of quartz somewhat resembling an uncut diamond
  een stuk kwarts dat enigszins op een ruwe diamant lijkt (#15)

… Dutchman

 • Flying Dutchman
  – a legendary spectral ship or its captain
  een legendarisch spookschip of zijn kapitein (#4,3)
 • I'm a Dutchman
  – The expression of disbelief or refusal
  expressie van ongeloof of weigering (#1, 3,4,8,10,11,13,15)
 • Dutchman's anchor
  – if needed, just only THAT has been left home
  indien nodig, is juist DAT thuisgelaten (#15,13)
 • Dutchman's breeches
  – plant with white flowers and finely divided leaves
  een plant met witte bloemen en fijn gedeelde balderen (#1, 3,4,6,8,14,15)
 • Dutchman's Cape
  – imaginary land on the horizon
  denkbeeldig land aan de horizon (#15)
 • Dutchman's drink
  – one that empties the pot
  degene die de pot leegmaakt (#15)
 • Dutchman's fart
  – a sea-urchin
  een zee-egel (#16)
 • Dutchman's headache
  – drunkenness
  dronkenschap (#15)
 • Dutchman's laudanum
  – climbing shrub, allied to the passionblower
  klimmende heester, familie van de passiebloem (#4)
 • Dutchman's log
  – method to estimate the speed of a boat by means of a floating object
  methode om de snelheid van een boot te bepalen met een drijvend objekt (#14)
 • Dutchman's pipe
  – climbing vine with hooked tubular flowers
  een soort klimop met witte kokervormige bloemen met haakjes (#1, 4,6,10,14)

citation / bronvermelding

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *