citation / bronvermelding

The descriptions of ‘Dutch in Phrases’ are of my hand, using the following sources:
De omschrijvingen van ‘Dutch in Phrases’ zijn van mij, vanuit de volgende bronnen:

#1 Concise Oxford Dictianary (1995)
#2 Oxford Dictionary Of New Words (1991)
#3 Oxford Encyclopedic English Dictionary (1991)
#4 Oxford English Dictionary (1961, vol 3,5)
#6 Chambers 20th Century Dictionary (1983)
#7 Penguin Pocket English Dictionary (1986)
#8 Van Dale groot woordenboek Eng-Ned (1989)
#9 Prisma Engels Nederlands woordenboek (1996)
#10 Wolters Handwoordenboek Engels Ned. (1997)
#11 Standaard Groot E/N woordenboek (1973)
#12 Literary Companion Dictionary (1984)
#13 Oxfort Dictionary of English Proverbs (1970)
#14 Websters Third New Internat. Dictionary (1981)
#15 Dictionary of Slang and Unconv. English (1970)
#16 Concise Dict. of Slang and Unc. English (1989)
#17 Dictionary of American Slang (1975)
#19-1 Analyses #19-2 De Dutch Disease #19-3 Disability
#22-1 Stereotypes #22-2 Tool
#23-1 Bonds and Patterns in Brickwork #23-2 Looking at bricks
#24-1 Al Martin #24-2 Swiss domiciled companies #24-3 hypotheek-verzekeringen
#25-1 scouts #25-2 waag #25-3 store
#26-1 University North Carolina #26-2 home theater info
#27 double dutch league

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *