Holland / Hollander

Holland

 • Holland - ( Holtlant)
  – earlier Holtlant, holt=wood lant=land, describing Dordrecht district where the cloth was made
  – vroeger Holtlant, holt=hout lant=land, het distriky Dordrecht omschrijvend, waar doek werd gemaakt (#1, 4)
 • Holland - (Netherlands)
  – The Netherlands
  Nederland (#1, 4,14)
 • Holland - (former province)
  – former province of The Netherlands, now divided into North and South Holland
  – vroegere provincie van Nederland, nu verdeeld in Noord en Zuid Holland (#3, 4)
 • holland - (acronym)
  – lover’s acronym: here our love lies and never dies
  – liefdesletterwoord: hier ligt onze liefde en deze gaat nooit dood (#16)
 • holland - (linen shirting)
  – a linen shirting of former times made in the Netherlands
  – een linnen rok van vroeger, gemaakt in Nederland (#14)
 • holland - (linen fabric)
  – smooth hard-waring linen fabric (see holland cloth)
  effen stevig linnen (zie holland cloth) (#1, 3,4,6,14)
 • holland - (smooth finish)
  – a smooth finish for cotton fabrics to make them opaque or semi opaque
  – een gladde afwerking voor katoen om deze (half) ondoorzichtig te maken (#14)

Hollander

 • Hollander - (inhabitant)
  – a native or inhabitant of the Netherlands
  – een inlander of bewoner van Nederland (#14, 1,3,4,6)
 • Hollander - (ship)
  – a Dutch ship
  – een Nederlands schip (#1, 3,4,6,14)
 • hollander - (clinker)
  – a Dutch clinker, see also Dutch brick
  – een Nederlands klinker, zie ook Dutch brick (#14)
 • hollander - (engine)
  – engine for making paper-pulp from rags
  – machine voor het maken van papierpulp van vodden (#14)
 • hollander - (oak tree-trunk)
  – straight oak tree-trunk for ship’s mast, obtained by planting a beech and a oak in the same hole
  – kaarsrechte stam van eikenboom voor scheepsmast, verkregen door een beuk en een eik in hetzelfde gat te planten (#)
 • hollanders - (moustaches)
  – pointed wax moustaches
  – puntige met was besmeerde snor (#15)
 • Hollandish - (belonging to)
  – of or belonging to Holland, now rarely used
  – van of behorend bij Holland, nu zelden gebruikt (#4, 6)
 • Hollands - (gin)
  – gin made in Holland
  – Hollandse genever (#3, 1,4,6)
 • hollandite - (mineral)
  – “a mineral consisting of a crystallized manganate of barium and manganese from Central India
  – een mineraal bestaande uit gekristalliseerd mangaan van Centraal India (#14)
 • hollanditis - (Dutch resistance)
  – Dutch resistance against nuclear weapons
  – Nederlands verzet tegen kernbewapening (#8)
 • Holland cloth - (linen fabric)
  – a type of linen fabric (see holland)
  – een soort linnen weefsel (zie holland) (#4)
 • brown holland - (cloth)
  – unbleached holland cloth
  – ongebleekt ‘hollands cloth’ (#4, 3)
 • hollandaise - (sauce)
  – creamy sauce of melted butter, egg-yolks, vinegar, etc, served esp. with fish
  – romige saus van gesmolten boter, eigeel, azijn enz, vooral geserveerd bij vis (#1, 3,6,14 )

citation / bronvermelding

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *