AmsterdArt

Cultural expressions on Amsterdam streets.
Sometimes people come across varieties of art, ads and cultural expressions.
And I make pictures of them. Only Eclipse is completely by my own.
For some of the art might be a parental guideance adviseable

artforms     art on the move

Culturele uitdrukkingen op de Amsterdamse straten.
Van kunst, reclame en kultuur die men zo tegenkomt op straat
maak ik een foto. Alleen de Eclips is geheel door mijzelf.