Categoriearchief: freedom

Compulsory identification / Identificatieplicht

The two recently introduced sections 447d and 447e of the Dutch Penal Code are used for compelling everyone from the age of 14 to show a valid identification card on request, starting at January first 2005. This is the so-called toonplicht.

De twee onlangs ingevoerde artikelen 447d en 447e van het Wetboek van Strafrecht worden nu gebruikt om per 1 januari 2005 iedereen vanaf 14 jaar te verplichten om een geldig legitimatiebewijs te tonen als daar om wordt gevraagd, de zogenaamde toonplicht.

Lees verder

What about Privacy / En onze Privacy

How will this be guaranteed in the Netherlands?

Phone calls made by a stolen mobile phone are listened in on by the government.
Phone calls between citizens and their lawyers are listened in on by the government.
Everyone above the age of 14 is required to carry an I.D, the so-called identificatieplicht.

Hoe wordt daarmee omgesprongen in Nederland?

Gesprekken met gestolen mobieltjes worden afgeluisterd door de overheid.
Gesprekken tussen burgers en hun advokaten worden afgeluisterd door de overheid
.
Er is een identificatieplicht voor iedereen boven 14 jaar.

Lees verder

Freedom of Distribution / Vrijheid van Verspreiding

In September 1998 a market trader on Waterlooplein in Amsterdam is sentenced to pay a fine of 420 guilder and confiscation of the book ‘Mein Kampf’. By his appeal on April 2000 the fine is dropped, but the book is still taken from him.

In september 1998 wordt een marktkoopman op het Waterlooplein in Amsterdam veroordeeld tot 420 gulden boete en verbeurd verklaring van het boek ‘Mein Kampf’. Bij het hoger beroep in april 2000 wordt de boete geschrapt, maar het boek is hij wel kwijt.

Lees verder

Freedom of Expression / Vrijheid van Uitdrukking

as long as it is politic correct, naturally

In 1986 the Dutch writer W.F. Hermans was declared ‘persona non grata’ by the city council of Amsterdam and banned as an artist because of his literary visit to South Africa three years earlier.

uiteraard zolang als deze politiek correct is

In 1986 werd de bekende schrijver W.F. Hermans door de gemeente Amsterdam als ‘persona non grata’ bestempeld en als kunstenaar ‘verbannen’ uit Amsterdam vanwege zijn literair bezoek drie jaar eerder aan Zuid-Afrika.

Lees verder

Freedom of Religion / Vrijheid van Religie

Everyone in Holland has the freedom to practice the religion of their own choice. Amsterdam was since the 18th century very non-cooperative towards religious persecution, witness the many tolerated semi-hidden churches over the centuries. The main reason was: good for the Amsterdam international trade market.

Iedereen in Nederland heeft de vrijheid om de religie van zijn of haar keuze te praktiseren. Amsterdam werkte sinds de 18e eeuw zo weinig als mogelijk mee aan de geloofsvervolging, getuige het groot aantal getolereerde half-verscholen kerken door de eeuwen heen. De belangrijkste reden was: goed voor de Amsterdamse internationale handel.

Lees verder

Ayaan Hirsi Ali

Ayaan Hirsi AliAyaan Hirsi Ali is born in Somalia and sought in 1992 asylum in the Netherlands. She studied politico-logy in Leiden and worked after that at the Wiardi Beckman Foundation. For three years she was a member of the House of Representatives where she was occupied with emancipation and integration.

Ayaan Hirsi Ali kwam in 1992 als asielzoekster naar Nederland. Ze studeerde politicologie in Leiden en werkte daarna bij de Wiardi Beckman Stichting. Ze heeft 3 jaar in de Tweede Kamer gezeteld waarbij ze zich bezighield met emancipatie en integratie.

Lees verder

Theo van Gogh

Theo van Gogh Dam square

Theo van Gogh

Early November 2004 Dutch movie director and columnist Theo van Gogh (great-grandchild of Theo, the brother of thé Vincent van Gogh) was killed by a Moroccan-Dutch Muslim-extremist on a gruesome way. Theo van Gogh made his last movie together with Ayaan Hirsi Ali (a Member of the Dutch Parliament) and is titled Submission. It is a short, critical film about the role of the woman being prisoner of the Islam.

Begin november 2004 werd filmregisseur en columnist Theo van Gogh (achterkleinkind van Theo, de broer van dé Vincent van Gogh) door een Marokkaans-Nederlandse moslim-extremist op gruwelijke wijze vermoord. Zijn laatste film maakte hij samen met Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali en is getiteld Submission. Het is een korte kritische film over de rol van de vrouw als gevangene van de Islam.

Lees verder

Pim Fortuyn

Pim Fortuyn Dam square

Pim Fortuyn

Pim Fortuyn was killed in mei 2002 just before the elections by an autochtone Dutch milieu-extremist. This is one of the few Dutch political homicides: Floris V in 1296, Willem van Oranje in 1584, Johan van Oldenbarnevelt in 1619 en the brothers De Witt in 1672. And now in 2002 Pim Fortuyn. The historian, former professor of sociology and columnist (weekly magazine Elsevier) was known for his unorthodox statements and his flamboyant character.

Pim Fortuyn werd vlak voor de verkiezingen in mei 2002 door een autochtone Nederlandse milieu-extremist vermoord. Een van de weinige Nederlandse politieke moorden: Floris V in 1296, Willem van Oranje in 1584, Johan van Oldenbarnevelt in 1619 en de gebroeders De Witt in 1672. En nu in 2002 Pim Fortuyn. De historicus, voormalig hoogleraar sociologie en columnist (weekblad Elsevier) was bekend om zijn onconventionele uitspraken en flamboyante persoonlijkheid.

Lees verder