Cosby Show vs Sony

my own Cosby show

my own Cosby show

Make your own Cosby Show.

To promote a new video-camera Sony advertised on end November 1986 in our national newspaper De Telegraaf with the headline, in Dutch, translated: “With the Sony Video8pro and some shoe polish you can now compete with the most popular television series”.

Maak je eigen Cosby Show.

Om haar nieuwe videocamera te promoten adverteerde Sony in dagblad De Telegraaf van november 1986 onder de aanhef: “Met de Sony Video 8 pro en wat schoensmeer kunt u nu concurreren met de populairste televisie-serie”.

 Nederlands

A complaint was filed against this Sony advertisement with the Dutch Advertising Code Commission. The Sony Corp disputed the complaint in a letter saying that the advertisement is “not in bad taste or poor manners”, and that “the Cosby Show itself discriminates, since colored people are the ones and only on that show”. The Commission decided the complaint was not grounded.
The commision said that they hadn’t recieved any other complaints and wondered why the complainant, who was white, had filed a complaint.

Zwarte Piet (Black Pete) with his full red lips, gold hoop earrings and afro wig is on his way again. More than 25 years after Cosby Show vs Sony is our perception regarding racism mostly unchanged.

my own Cosby show newspaper advertisement Sony

my own Cosby show

The tv screen shows a blonde family; their faces smeared with black shoe-polish. The caption on the television screen reads (in Dutch): “Our own Cosby Show”

Nederlands

Op het tv beeld: blanke gezichten door schoensmeer zwartgemaakt; met als onderschrift: “onze eigen Cosby-show”.

Een klacht werd ingediend bij de Reclame Code Commissie:
Klager: de advertentie getuigt van onvoorstelbaar slechte smaak, terwijl hier bovendien sprake is van een ernstige belediging van de zwarte minderheid in ons land en acht de advertentie op grond hiervan in strijd met artikel 1 van de Nederlandse Code voor het Reclamewezen. Sony’s verweer: deze betreffende reclame-uiting is niet in strijd met de eisen van goede smaak en fatsoen. En over discriminatie gesproken, dit zou eerder gezegd kunnen worden van de Cosby-show zelf, aangezien daar uitsluitend kleurlingen in voor komen. Commissie beslist: Klacht is ongegrond verklaard. Tekst en afbeelding kunnen bezwaarlijk anders worden opgevat dan als een goedmoedige toespeling op een van de meest populaire televisie-programma’s. De advertentie is dan ook niet in strijd met enige bepaling van de Nederlandse Code voor het Reclamewezen.
De commissie zei geen andere klachten hierover ontvangen te hebben en vroeg zich verbaasd af waarom de klager, zijnde Kaukasisch, een klacht indiende.

Zwarte Piet met z’n grote felrode lippen, gouden oorring en kroesharen pruik is weer in aantocht. Ruim 25 jaar na Cosby Show vs Sony is ons inzicht omtrent racisme niet echt veranderd.