Auteursarchief: quip

X-mas packet Nieuwmarkt

X-mas packet,
1st price winner among student artists in january 1999 on the subject X-mas;
a good idea and thoroughly made

Kerstpakket
1e prijswinnaar van de kunstacademie in januari 1999 met Kerstmis als thema;
goed idee en degelijk van uitvoering

dirty postcards

postcards of virgin eyes
.  . exposed on the Amsterdam streets

ansichtkaarten van maagdelijke ogen
.  . tentoongesteld op de Amsterdamse straten

 

 

after a few years of absence they are now back
in public on the Red Carpet of the city: Damrak

na enkele jaren afwezigheid zijn ze weer in het
openbaar op de Rode Loper van de stad: Damrak