dirty postcards

postcards of virgin eyes
.  . exposed on the Amsterdam streets

ansichtkaarten van maagdelijke ogen
.  . tentoongesteld op de Amsterdamse straten

 

 

after a few years of absence they are now back
in public on the Red Carpet of the city: Damrak

na enkele jaren afwezigheid zijn ze weer in het
openbaar op de Rode Loper van de stad: Damrak

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *