eclipse

July 1998 Amsterdam sun eclipse
projects many little half moons with the help of a strainer
         
zonsverduistering in Amsterdam juli 1998
projecteert vele halve maantjes met behulp van een vergiet

From left to right:  Starts out with round circles (no eclipse yet), then a piece bitten off on the right of the circles, then little dots (the total eclipse), then a piece bitten off on the left of the circles until on the end only a bit bitten off (eclipse is almost over).

Van links naar rechts: begint met ronde cirkels (nog geen eclips), dan een hap uit de rechterkant van de cirkels, dan kleine puntjes (totale eclips), dan een hap uit de linkerkant van de cirkel tot aan het eind slechts een hapje uit de cirkels (eclips is bijna over).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *