Dutch Etiquette / Nederlandse Etiquette

Don’t say a word, while you bump into people

Don’t hold the door open for people behind you

Zeg geen woord als je tegen iemand aanbotst

Hou niet de deur open voor degenen achter je

Nederlands

Be honest, even when it hurts someone’s feelings

Say OP rather then: I am sorry, but we’re out of it

Light a cigar in a restaurant while others are still eating

Ask first permission before asking someone any question

Make a fake, noisy laugh, especially late at nite on the streets

Lay your money on the counter, not in the hands of salesperson

Greet three times cheek to cheek with loud smacking kissing sounds

Nederlands

Zeg geen woord als je tegen iemand aanbotst

Hou niet de deur open voor degenen achter je

Wees eerlijk, zelfs als je iemands gevoelens kwetst

Zeg OP en niet: Het spijt me, het is niet op voorraad

Steek een sigaar op terwijl anderen nog aan het eten zijn

Vraag eerst toestemming voordat je iemand een vraag stelt

Lach luid en gemaakt, vooral op late uurtjes in rustige straatjes

Leg geld op de toonbank, niet in de handen van de verkoopster

Groet met driemaal je wang tegen de ander terwijl luid smak-zoenend