Believe it or Not / Geloof’t of Niet

Some American fairy tales with Dutch characters are not at all known in the Netherlands. So is the little boy who puts his finger in the dike to stop it from leaking NOT named Hans Brinker.

In sommige buitenlandse sprookjes komen Nederlandse karakters voor die hier totaal onbekend zijn. Zo heet het jongetje dat zijn vinger in de dijk stak om het water tegen te houden NIET Hans Brinker.

Nederlands

Hans Brinker is the one who tried to win the magnificent Silver Skates.The story is told in the book called ‘Hans Brinker’, but there was no name given to the boy who puts his finger in the dike. The story of Hans Brinker is unknown in the Netherlands.

Rip van Winkle. He is a fairytale character who slept for many years.
Quip van Winkel. That’s me, and I just jest faecetious at my country.

the Dutch red-white-blue flag has only been made official in 1937, but was already in 1596 hoisted together with the Prinsevlag, an orange-white-blue colored flag which was already in use in 1572.

The famous orange colored carrot is a product of the Dutch mind. In the beginning of the 17th century the Dutch cultivated from the existing white, yellow, red and purple carrot a brand new orange colored carrot. This possible because of the upcoming Orangeist movement in the Netherlands in the 17th century.

Nederlands
Hans Brinker probeerde zonder succes de Zilveren Schaatsen te winnen. Dit volgens het boek genaamd ‘Hans Brinker’, waarin geen naam wordt vermeld van het jongetje dat zijn vinger in de dijk stak. Het sprookje van Hans Brinker is in Nederland niet bekend.

Rip van Winkle. Hij is een sprookjesfiguur die voor jaren in slaap viel.
Quip van Winkel. Ik dus, over mijn eigen grond drollend van het lachen
(quip is Engels voor geestigheid, spitsvondigheid).

De Nederlandse rood-wit-blauwe vlag is pas sinds 1937 officieel, maar was al in 1596 gehesen naast de sinds 1572 in gebruik zijnde oranje-wit-blauwe (het bekende Oranje-blanje-bleu) oftewel de Prinsevlag.

In het begin van de 17e eeuw hebben Nederlanders uit de bestaande witte, gele, rode en paarse wortel een nieuwe, oranjekleurige wortel gecultiveerd. Mogelijk vanwege de opkomende Oranje-gezinde bewegingen in de Nederlanden in de 17e eeuw.