Ayaan Hirsi Ali

Ayaan Hirsi AliAyaan Hirsi Ali is born in Somalia and sought in 1992 asylum in the Netherlands. She studied politico-logy in Leiden and worked after that at the Wiardi Beckman Foundation. For three years she was a member of the House of Representatives where she was occupied with emancipation and integration.

Ayaan Hirsi Ali kwam in 1992 als asielzoekster naar Nederland. Ze studeerde politicologie in Leiden en werkte daarna bij de Wiardi Beckman Stichting. Ze heeft 3 jaar in de Tweede Kamer gezeteld waarbij ze zich bezighield met emancipatie en integratie.

Nederlands

She managed to get the oppressed position of women in patriarchal Islamic societies on the political agenda, in particular the (ritual) genital mutilations under female immigrants (which starts to occur in the Netherlands), and she pointed out that the islam is the main culprit. She used the conception the right to offend to indicate that she wanted to criticize the Islam, even when Muslims would experience it as offensive. That was not at all what the Muslim movement as well as the Dutch citizens wanted to hear. Even queen Beatrix Beatrix expressed her horror during her Christmas speech in 2006 at this form of free speech. Hirsi Ali has moved in the mean time to the United States. In a Dutch TV-interview she gave her Christmas wish of 2006 to the Dutch people: that the electoral system in 2007 will be changed on a way that the voter knows before voting to which coalition and which program his or her vote goes. (“dat het kiesstelsel eindelijk wordt gewijzigd, zodat het electorale systeem in Nederland stabiel kan worden, zodat er vanaf 2007 geregeerd kan worden . . . de kiezer moet weten voordat hij naar de stembus gaat op zijn minst op welke coalitie hij of zij gaat stemmen, op welke programma’s.”).

Nowadays Netherlands’ mind is sadly enough too small for her.

Nederlands

Ayaan Hirsi Ali kwam in 1992 als asielzoekster naar Nederland. Ze studeerde politicologie in Leiden en werkte daarna bij de Wiardi Beckman Stichting. Ze heeft 3 jaar in de Tweede Kamer gezeteld waarbij ze zich bezighield met emancipatie en integratie.

Ze is van Somalische afkomst en heeft de onderdrukte rol van de vrouw door bepaalde religies, met name (rituele) genitaliën verminking onder vrouwelijke immigranten (iets wat nu ook in Nederland voorkomt) op de politieke agenda gekregen. Daarbij heeft ze vooral de islam als schuldige aangewezen. Ze gebruikte het begrip recht op beledigen om aan te geven dat ze kritiek op de islam wilde spuien, ook als moslims deze kritiek als beledigend zouden ervaren. Dit werd haar door zowel de moslimbeweging als een deel van het Nederlandse volk niet in dank wordt afgenomen. Zelfs koningin Beatrix sprak in haar kerstboodschap 2006 haar afschuw uit over deze vorm van vrije meningsuiting. Hirsi Ali heeft zich ondertussen in de Verenigde Staten gevestigd. Haar kerstwens van 2006 in een tv-interview voor het Nederlandse volk is: “dat het kiesstelsel eindelijk wordt gewijzigd, zodat het electorale systeem in Nederland stabiel kan worden, zodat er vanaf 2007 geregeerd kan worden . . . de kiezer moet weten voordat hij naar de stembus gaat op zijn minst op welke coalitie hij of zij gaat stemmen, op welke programma’s”.

Het tegenwoordige Nederland is voor haar helaas te klein van geest.