Categoriearchief: royalty

crowning 2013 kroning

April 30, 2013, it finally happens. The crown exchange of Beatrix to Willem Alexander in Amsterdam. This is three days after William’s birthday. That means a full week of fun and party for the submissive people. A great opportunity to present our country and kingdom to the world.

30 april 2013 gaat het dan eindelijk gebeuren. De kroonwisseling van Beatrix naar Willem Alexander in Amsterdam. Met drie dagen ervoor Willems verjaardag, betekent dat een week fun en feest voor het onderdanige volk. Een buitengewone gelegenheid om ons land en koninkrijk aan de wereld te presenteren

Lees verder

020202 Wedding / 020202 Huwelijk

Willem Alexander and Máxima Zorreguieta.  Birds of a Feather.  Neither of the two renounce their families, while both have parents with a questionable history. The Orange Family has been criticized somewhat on this website. The other family has dad Jorge Zorreguieta who played a disputable role in the regime of Argentina during Videla. Our tall, not that handsome prince of Orange with the wrong dentist and a not that interesting sounding water management study, made a conquest of a jet set from the, not the highest but high enough Argentinian society. Pleasant and better looking (but not smarter) than his sisters-in-law.

Willem Alexander en Máxima Zorreguieta.  Soort zoekt soort.  Voor beiden geldt dat ze hun afkomst niet verloochenen, terwijl van beiden de voorouders een dubieus verleden hebben. Het Geslacht Oranje is op deze site al ietwat bekritiseerd. De andere familie heeft vader Jorge Zorreguieta in een spraakmakende rol in het bewind van Argentinië gespeeld. Onze lange, niet knap te kunnen noemen prins van Oranje met de verkeerde tandarts en een toch niet echt bijster interessant te noemen waterhuishoudkennis heeft maar mooi een jetset-ster uit de, niet de hoogste maar toch hoge, Argentijnse kringen veroverd. Flink wat mooier (helaas niet slimmer) dan de keuzes van zijn broers.

Lees verder

Royal itch / Koninklijke Stekeltjes

According to our Constitution all people are equal. However, this doesn’t count for Dutch royalty. This family would have been long thinned out if it was bound to the long waiting lists for visiting health specialists and treatments in hospitals. To this type of, too many times needlessly life-taken, shamefull treatment we dare to call  “care” , the órdinary civilians are condemned.

Volgens de Grondwet zijn alle burgers gelijk. Dit geldt echter niet voor de koninklijke familie: deze zou allang sterk uitgedund zijn als ze net als de gewone burger gehouden zou zijn aan de wachtlijsten voor specialisten en ziekenhuizen. Tot deze, teveel keren nodeloos leven-ontnemende, beschamende en letterlijk ziekmakende bejegening genaamd  “zorg”  is de gewóne burger veroordeeld.

Lees verder

Dutch Royalty / Het Oranje Huis

The RVD (Rijks Voorlichtings Dienst) takes good care of its task: concealing scandals of members of our Royal House.

Queen Wilhelmina  fled to England one day before the beginning of WWII without letting this known to our government, lead our country with no official government in the hands of Germany. (N. vd Zee “Om erger te voorkomen” 1997, p 141etc).

De RVD ( Rijks Voorlichtings Dienst ) kwijt zich goed van haar taak: het verbergen van schandalen van het OranjeHuis.

Koningin Wilhelmina vluchtte naar Engeland een dag voordat WW2 uitbrak zonder dit aan de regering te laten weten, het land zonder officiële regering recht in handen van Duitsland leidend. (N. vd Zee “Om erger te voorkomen” 1997, pag 141ev)

Lees verder