intro Culture / intro Kultuur

digging up the meaning of Dutch Culture
We Dutch have our extreme-Righteous and Complacency side (our Dutch uncle) which we all the time successfully get into the news. But besides that there is the passion of Pioneering, the Adventure, Inventiveness, Down-to-earth and last but not least our famous as well as notorious Traders mentality. All this may explain the amazing amount of influence this small “race” of people have and had on the world. Here below a hotchpotch.

spitten in de betekenis van de Nederlandse Kultuur
Wij Hollanders hebben onze extreem-Rechtvaardige en Zelfgenoegzame zijde (onze dutch uncle) welke we keer op keer succesvol in het nieuws krijgen. Daarnaast hebben we ook onze Pioniersdrift, Avontuurszin, Inventiviteit, Nuchterheid en niet te vergeten onze zowel beroemde als beruchte Handelsgeest. Dit allemaal zijn mogelijke verklaringen voor de verbazende invloed dat zo’n klein “ras” op deze wereld had en heeft. Hieronder een samenraapsel.