Freedom of Distribution / Vrijheid van Verspreiding

In September 1998 a market trader on Waterlooplein in Amsterdam is sentenced to pay a fine of 420 guilder and confiscation of the book ‘Mein Kampf’. By his appeal on April 2000 the fine is dropped, but the book is still taken from him.

In september 1998 wordt een marktkoopman op het Waterlooplein in Amsterdam veroordeeld tot 420 gulden boete en verbeurd verklaring van het boek ‘Mein Kampf’. Bij het hoger beroep in april 2000 wordt de boete geschrapt, maar het boek is hij wel kwijt.

Nederlands

He had this book for sale at his market stall and that is not allowed. This book is available in some public libraries around Holland, but just for browsing through and only for scientific reasons. No doubt that this link to Mein Kampf one time will be blocked for the Dutch Internet.

In 1992 a book appears in the Netherlands doubting the authenticity of Anne Frank’s diary, named “Het Dagboek van Anne Frank: een kritische benadering”. This is not allowed according to the Dutch interpretation of the Law and the book was taken off the market. From 1998 it is¬†against the law to questioning the authenticity of the diary of Anne Frank. Anne Frank Funds Basel and Anne Frank Amsterdam are relieved. An appeal in 2000 uphold the decision.

Pornographic images and attributes however are allowed to be exposed and shown as long as they are not displayed outside the shops. And even this last one is in Amsterdam tolerated.

Nederlands

In september 1998 wordt een marktkoopman op het Waterlooplein in Amsterdam veroordeeld tot 420 gulden boete en verbeurd verklaring van het boek ‘Mein Kampf’. Bij het hoger beroep in april 2000 wordt de boete geschrapt, maar het boek is hij wel kwijt.

Hij bood dit boek te koop aan in zijn marktkraam en dat mocht dus niet. Enkele openbare bibliotheken in Nederland hebben dit boek, maar het is slechts ter inzage en alleen voor wetenschappelijke doeleinden. Geen twijfel dat deze link naar Mein Kampf eens zal worden geblokkeerd voor het Nederlandse Internet.

In 1992 verschijnt in Nederland een brochure waarbij de echtheid van het Dagboek van Anne Frank in twijfel wordt getrokken, genaamd “Het Dagboek van Anne Frank: een kritische benadering”. De Anne Frank Stichting en het Anne Frank Fonds in Zwitserland stappen naar de rechter en in 1998 wordt het door de Amsterdamse rechtbank voortaan bij de wet verboden om in Nederland de echtheid van het Dagboek van Anne Frank in twijfel te trekken. De brochure verdwijnt van de markt en het Anne Frank Fonds Basel en Anne Frank Amsterdam zijn opgelucht. Een hoger beroep in 2000 bevestigt de eerdere uitspraak.

Aan de andere kant mogen pornografische afbeeldingen en attributen tentoongesteld en verkocht worden met als restrictie dat ze niet buiten de winkels worden ge√ętaleerd, alhoewel dit laatste in Amsterdam wordt getolereerd.