What about Privacy / En onze Privacy

How will this be guaranteed in the Netherlands?

Phone calls made by a stolen mobile phone are listened in on by the government.
Phone calls between citizens and their lawyers are listened in on by the government.
Everyone above the age of 14 is required to carry an I.D, the so-called identificatieplicht.

Hoe wordt daarmee omgesprongen in Nederland?

Gesprekken met gestolen mobieltjes worden afgeluisterd door de overheid.
Gesprekken tussen burgers en hun advokaten worden afgeluisterd door de overheid
.
Er is een identificatieplicht voor iedereen boven 14 jaar.

Nederlands

The banking institutions have their own way to interpret this recently introduced law about compulsory identification. They made it now compulsory to every customer to scan the entire id-card into their banking system, your photograph included. This is OK according to the Personal Data Protection Board (CPB, now the AP) because the banks promised to “handle this carefully”. Since 2001 This CBP monitors the processing of personal data protected by the Personal Data Protection Act.

There are advanced plans to take and store everyone’s fingerprints centrally.

There are serious thoughts to put the DNA of all Dutch citizens into a central database.

Preventive body-searches are held in certain areas like half of the Amsterdam touristic center.

See ’10 fabels en feiten over verkeersgegevens’ of Bits Of Freedom

Read article 52 of the Dutch Criminal Procedure Code (on 12-03-2005). A rough translation: “Every investigator is authorized to ask the suspect for his/her name, middle names, date of birth, place of birth, for the address where the suspect is written in in the central governmental administration as a resident and for the present place of residence. And he is authorized to halt the suspect to do so.”

Nederlands

Hoe wordt daarmee omgesprongen in Nederland?

Gesprekken met gestolen mobieltjes worden afgeluisterd door de overheid.
Gesprekken tussen burgers en hun advocaten worden afgeluisterd door de overheid
.
Er is een identificatieplicht voor iedereen boven 14 jaar.

De bankinstellingen interpreteren deze onlangs ingevoerde wet op de identificatieplicht zodanig dat elke klant verplicht is om de gehele identiteitskaart inclusief pasfoto te laten inscannen in het banksysteem, iets wat geen geen enkel probleem is volgens het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP, tegenwoordig het AP) omdat de banken er naar eigen zeggen “zorgvuldig mee om zullen gaan”. Dit CBP houdt sinds 2001 toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen.

Er zijn vergevorderde plannen om vingerafdrukken van elke burger centraal op te slaan.

Er wordt serieus over gedacht om het DNA daaraan toe te voegen.

Er wordt preventief gefouilleerd in gebieden zoals het halve Amsterdams toeristisch centrum.

Zie de ’10 fabels en feiten over verkeersgegevens’ van Bits Of Freedom

Lees artikel 52 van het Wetboek van Strafvordering (op 12-03-2005): “Iedere opsporingsambtenaar is bevoegd den verdachte naar zijn naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, adres waarop hij als ingezetene in de basisadministratie persoonsgegevens staat ingeschreven en woon- of verblijfplaats te vragen en hem daartoe staande te houden.”