Categoriearchief: art in public

art in public group

Dirty postcards in public

postcards of virgin eyes . .
. . exposed on the Amsterdam streets, 1990

ansichtkaarten van maagdelijke ogen . .
. . tentoongesteld op de Amsterdamse straten, 1990

After some years of absence they are back in public
on the Red Carpet of the city: the Damrak 2003

Na een aantal jaren afwezigheid zijn ze weer in het openbaar
op de Rode Loper van de stad: het Damrak, 2003

X-mas packet

X-mas packet,
1st price winner among student artists in january 1999 on the subject X-mas;
a good idea and thoroughly made.

Kerstpakket
1e prijswinnaar van de kunstacademie in januari 1999 met Kerstmis als thema;
goed idee en degelijk van uitvoering.

Smoking chimney

Artistic expression. Challenge or mere Dumb:
smoking chimney in front of synagogue and Jewish museum ,1998

Kunstzinnige expressie. Uitdaging of slechts Dom:
rokende schoorsteen voor synagoge en Joods museum, 1998