Compulsory identification / Identificatieplicht

The two recently introduced sections 447d and 447e of the Dutch Penal Code are used for compelling everyone from the age of 14 to show a valid identification card on request, starting at January first 2005. This is the so-called toonplicht.

De twee onlangs ingevoerde artikelen 447d en 447e van het Wetboek van Strafrecht worden nu gebruikt om per 1 januari 2005 iedereen vanaf 14 jaar te verplichten om een geldig legitimatiebewijs te tonen als daar om wordt gevraagd, de zogenaamde toonplicht.

Nederlands

Article 447e makes a mention of article 2, but this has conveniently been forgotten, therefore simply ignoring the first required criterion: being guilty of any sort of penal act.

And so, starting January first, 2005, it is required to carry your identification papers always with you when you are above the age of 14, even while jogging and practicing nudism. The introduction went rather quietly, unlike in the 1970-ties, when the Dutch protested successfully against the use of specified telephone bills.

The required passport photo must meet certain rules, including a gray background, look straight ahead, do not smile. It is not allowed to wear a headscarf or other headgear, an exception is made for medical, religious or ideological reasons.

See also identificatieplicht.nl and id-nee.nl.

Nederlands

De twee onlangs ingevoerde artikelen 447d en 447e van het Wetboek van Strafrecht worden nu gebruikt om per 1 januari 2005 iedereen vanaf 14 jaar te verplichten om een geldig legitimatiebewijs te tonen als daar om wordt gevraagd, de zogenaamde toonplicht.

Gemakshalve wordt het in artikel 447e genoemde artikel 2 vergeten en zo wordt er voorbij gegaan aan het eerst benodigde criterium: het zich schuldig maken aan enig strafbaar feit.

Zo is er nu per 1 januari 2005 een algemene identificatieplicht van kracht geworden waardoor elke burger genoodzaakt is altijd een identificatiekaart bij zich te hebben, ook tijdens het joggen en naaktlopen. De invoering ervan verliep vrijwel geruisloos. Dit in tegenstelling tot in de jaren 70, toen de burger zich succesvol liet horen in haar protest tegen het invoeren van de gespecificeerde telefoonrekening.

De vereiste pasfoto moet aan bepaalde regels voldoen, waaronder een grijze achtergrond, recht vooruit kijkend, geen glimlach. Er mag geen hoofddoek of -deksel worden gedragen, met uitzondering voor medische, godsdienstige of levens-beschouwelijke redenen.

Zie ook identificatieplicht.nl en id-nee.nl.